top of page

KLASSER OG REGLER

Det konkurreres i følgende klasser:

VM Spark Utfor – Singel / Kicksled Downhill – Single

  • Menn senior (født før 2009) Men senior (born before 2009)

  • Gutter junior (født 2009-2013) Boys junior (born 2009-2013)

  • Kvinner senior (født før 2009) Women senior (born before 2009)

  • Jenter junior (født 2009-2013) Girls junior (born 2009-2013)

VM Spark Utfor 2’er spark / Kicksled Downhill - double To på én spark, begge kjønn / Two on one kicksled, both sexes

  • 2’er spark senior (født før 2009) Double kicksled senior (born before 2009)

  • 2’er spark junior (født 2009-2013) Double kicksled junior (born 2009-2013)

Funksjonshemmede / Disabled persons

  • Ledsager som «pilot», begge kjønn, alle aldre / Escort as «pilot», both sexes, all ages

  • Ledsager som påsitter eller uten ledsager / Escort as passenger and without escort

VM Spark Utfor – Trim / WC Kicksled Downhill - Trim

Ingen tidtaking, begge kjønn, alle aldre. - No timing, both sexes, all ages.

Modifisert spark / Adapted kicksled

Èn eller flere pr. spark. Alle typer sparker, og det er lov til å gjøre endringer på sparken, samt tillatt med andre hjelpemidler (f.eks. staver, brodder), men ikke motor. One or several per kicksled. All types of kicksleds, changes are allowed even the use of technical aids (like poles, crampons) however, no engine.


Startkontingent / Entry fee

Konkurranseklasser / Competing classes: Singel, født før 2009 / Single, born before 2009 NOK 400.-

Singel, født 2009 - 2013 / Single, born 2009-2013 NOK 200,- 2 ́er, født før 2009 / Double, born before 2009 NOK 650.-

2 ́er, født 2009 - 2013 / Double, born 2009 -2013 NOK 300,-

Modifisert / Adapted NOK 650,-

Trim klasse ( ingen tidtaking) / Trim Class (no timing): Singel, født før 2014 / Single, born before 2014 NOK 300,- per person

Barn født 2014 og senere deltar gratis, men må meldes på.

Kids born in 2014 and after, participate for free, but must sign up.

Alle med startnummer som fullfører får medalje. All participants wearing a racing number will receive a medal.

NB! Hjelm er påbudt i alle klasser. Please note: Helmet is of demand for all classes.

Det er ikke lov å ha med hund i noen av klassene.

It ́s not allowed with dogs in any of the classes.

Priser/kåringer

Det vil denne gangen også bli lagt vekt på kostymer og utsmykking av deltakere og sparker. Uavhengig av klasse vil en egen jury kåre Spark VM sin:

Beste/fineste sparkekvipasje / The best and Finest equipage Hvem er mest kreativ til å utsmykke/pynte/modifisere sparken. Bruk fantasien. I tillegg til sparken vil også deltakerne vurderes med hensyn til utkledning/kostymer/utstyr og tema. Her teller helheten!

Who is the most creative in decorating and modifying the kicksled. Use your imagination. In addition to the kicksled the jury will take a close look at the participants and their dresses, costumes and theme. The total impression is at stake!

“Reodor-sparken” prisen / The most inventive and most technical advanced kicksled

Her vektlegges oppfinnsomhet og tekniske finesser i form av utstyr og tilpasninger for å skape den beste/kuleste modifiserte sparken.
Comentários


bottom of page